Wie zijn wij?

Heb je vragen over onze werking of over de verwerking van je data?
Neem contact met ons op a.d.h.v. volgende gegevens.

Bedrijfsnaam: Bos en Tuin
Ondernemingsnummer: BE 0765.187.864
Vestigingsadres: Kerkstraat 87 2870 Puurs – Sint-Amands

Telefoonnummer: +32 470 93 75 46
E-mailadres: info@bos-en-tuin.be

Cookies

In ons cookiebeleid kan je een volledig overzicht vinden van de cookies die op deze site gebruikt worden.
De cookies die je bij ons kan terugvinden zijn noodzakelijk voor de werking van de site en worden tevens ook gebruikt voor marketingdoeleinden.

Welke gegevens verzamelen wij?

Alle ingegeven informatie in contactformulieren worden bijgehouden in onze databank.
Deze gegevens worden verzameld om een bezoeker op hun aanvraag te kunnen contacteren.

Contactformulier: 

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Straat + Nr.
  • Postcode
  • Gemeente
  • Commentaar

 

Verder verzamelen wij ook geanonimiseerde bezoekersgegevens. 
Deze gegevens worden gebruikt voor statistische en marketing doeleinden, alsook voor de beveiliging van onze website en databanken.

  • Gemaskeerd IP-adres van de bezoeker (hashed)

Met wie delen wij jouw data?

Alle persoonsgegevens die verzameld worden op onze website a.d.h.v. onze contactformulieren worden gevalideerd a.d.h.v. Google reCAPTCHA V3. ReCAPTCHA V3 helpt ons om spamberichten te vermijden van malicieuse partijen. Wij verzamelen ook geanonimiseerde statistische gegevens over bezoekers die worden gedeeld met zowel Google en Meta om onze marketingcampagnes op te volgen.

Meer informatie over het privacybeleid van Google kan je teruginden op onderstaande links:
Google – Privacy Policy
Google – Terms of service

Meer informatie over de gegevensverwerking en het privacybeleid van Meta kan je teruginden op onderstaande links:
Meta – Cookiebeleid
Meta – Pixel GDPR

Meer informatie m.b.t. de cookies kan je ook terugvinden in ons cookiebeleid.

Hoe lang bewaren wij jouw data?

De persoonsgebonden gegevens die we verzamelen a.d.h.v. onze contactformulieren worden na 1 jaar verwijderd van onze webserver. Wij nemen regelmatig back-ups van onze website en databanken. Deze back-ups worden verzameld voor een periode van 6 maanden.

Indien gewenst kan de gebruiker contact opnemen, a.d.h.v. de vermelde contactgegevens in het segment: “Wie zijn wij?”, om hun persoonsgegevens vervroegd te laten verwijderen.

Geanonimiseerde gegevens die worden verzameld voor statistische doeleinden worden jaarlijks samengevat in een jaarrapport en worden na 5 jaar verwijderd van onze webserver.

Welke rechten heb jij als gebruiker?

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker waarvan we gegevens verzamelen, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag deze bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Welke rechten behouden wij over jouw data?

Wij behouden het recht om alle persoonsgebonden gegevens die we verzamelen a.d.h.v. onze contactformulieren te gebruiken om de klant telefonisch of via mail te contacteren m.b.t. een contactaanvraag, offerteaanvraag of sollicitatie.

Wij behouden het recht om geanonimiseerde bezoekscijfers en statistieken te verzamelen en samen te vatten in een jaarlijks rapport.
In dit jaarrapport worden geen identificerende gegevens bijgehouden van de bezoeker.

Indien de gebruiker instemt in ons cookiebeleid behouden wij het recht om de geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.

 

Waar bewaren wij jouw gegevens?

Alle persoonsgebonden gegevens die we verzamelen a.d.h.v. onze contactformulieren worden bijgehouden op cloud hosting bij Combell. Back-ups van de website en databanken worden tevens verzameld op een lokale server in onze vestiging.

Geanonimiseerde bezoekersgegevens worden bijgehouden bij Combell, Google en Meta.

Datum van laatste aanpassing aan dit document: 14/08/2023
Versie: 1.0